ข่าว : รมว.รง.“สุชาติ” หารือ ผอ.ไอแอลโอ “กาย ไรเดอร์” โชว์ถ้อยแถลงถึงบทบาท ประกันสังคม ช่วงโควิด-19 ให้การบริการรักษา – ด้านสุขภาพให้กับผู้ประกันตน ทุกสัญชาติ อย่างเท่าเทียมกัน

11 มิถุนายน 2565

รมว.รง.“สุชาติ” หารือ ผอ.ไอแอลโอ “กาย ไรเดอร์” โชว์ถ้อยแถลงถึงบทบาท ประกันสังคม ช่วงโควิด-19

ให้การบริการรักษา – ด้านสุขภาพให้กับผู้ประกันตน ทุกสัญชาติ อย่างเท่าเทียมกัน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน Ms.Chihoko Asada – Miyakawa ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เข้าพบ นายกาย ไรเดอร์ (Mr.Guy Ryder) ผู้อำนวยการไอแอลโอ ณ สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงการเข้าร่วมหารือระหว่าง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กับนายกาย ไรเดอร์ (Mr. Guy Ryder) ผู้อำนวยการไอแอลโอ ในข้อราชการด้านแรงงานและแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งองค์การฯ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) เป็นต้นมา ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวขอบคุณ นายกาย ไรเดอร์ (Mr.Guy Ryder) ผู้อำนวยการไอแอลโอ ถึงการกระชับความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นยาวนานในการช่วยส่งเสริม และผลักดัน การดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับประเทศไทยมาโดยตลอดเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันยังได้เห็นชอบให้ขยายเวลาดำเนินการจนถึงสิ้นปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลไทย

นายบุญสงค์ กล่าวต่อไปว่า ช่วงกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงแรงงาน โดยมีสำนักงานประกันสังคมเป็นกำลังสำคัญ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขให้การรักษาพยาบาลในช่วงการแพร่ระบาดวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมา เพื่อให้บริการด้านสุขภาพที่เท่าเทียมกัน แก่ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทุกคนโดยไม่คำนึงสัญชาติ เป็นผลให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจำนวน 4 ล้านราย สามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 รวมถึงโครงการรักษางานสำหรับ SMEs สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก 4 แสนราย รักษาการจ้างงานได้ 5 ล้านตำแหน่ง และช่วยให้ผู้หางาน 6 หมื่นราย สามารถหางานได้ ตลอดจนโครงการ Factory Sandbox ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มใหม่ที่กระทรวงแรงงาน ได้ผสมผสานแนวคิดในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในขณะที่ยังรักษามาตรการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมีโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม ให้ความร่วมมือในการตรวจ RT- PCR กักตัว รักษา และฉีดวัคซีนฟรีสำหรับโรงงาน ที่เข้าร่วม ซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถดำเนินการผลิตต่อไป โดยสามารถจ้างงานได้มากกว่า 4 แสนตำแหน่ง และถือเป็นมูลค่าการส่งออกสูงสุดใน 30 ปีที่ผ่านมา อีกด้วย

--------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน